КАКВИ НАСОКИ ДАДЕ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НА СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ПОДПОМАГАЩИ БОРБАТА С COVID-19:

Допустим обхват при събиране и обработване на лични данни чрез мобилни приложения.

За да прочетете цялата статия, моля кликнете тук.