Динамично развиващите се облачни услуги и все по-широкото им приложение в бизнес средата създават редица практически предизвикателства относно решаването както на технически въпроси, така и на правни и бизнес рискове.

За да прочетете цялата статия, моля кликнете тук.