LEGAL ALERT ON TAX MEASURES FOR MITIGATING THE EFFECTS OF COVID-19 SPREADING, INTRODUCED BY THE BG GOGEVERNMENT AND PUBLISHED IN STATE GAZETTE, 24 MARCH 2020

На 13 март 2020 г. бе обявено извънредно положение на територията на цялата страна, във връзка със световното разпространение на COVID-19, включително и в България.
След обсъждане и приемане на мотивите на президента за налагане на вето, парламентът прие нов Закон за мерките и действията по време на извънредното положение („Законът“), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., повторно приет на 23 март 2020 г.

За да прочетете цялата статия, моля кликнете тук.