ДРП Информационен бюлетин

 

Синя карта на ЕС

 

Промени в режима, в сила от 22.01.2023 г.

 

 

На 19 януари 2023 г. в Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, с който се въвеждат промени в режима по издаване и действие на Синя карта на ЕС.

 

 

 

Настоящият бюлетин представя някои от най-важните аспекти на законодателните промени.

NEWSLETTER
www.drp-legal.com

  • Измененията имат за цел да намалят административната тежест и да съкратят времето за издаване на така наречената Синя карта на ЕС, който документ отваря вратите на пазара на труда в България за висококвалифицирани чужденци от трети държави.
  • Промените в закона позволяват кандидатстването за Синя карта да се извършва вече и по електронен път.
  • Административната процедура по издаване на Синя карта се очаква да отнема по-малко от месец, за разлика от сега действащите процедури, които могат да отнемат от 6 месеца до една година.
  • Увеличава се срокът, за който може да бъде издадена Синя карта, като валидността вече може да бъде от 2 до 5 години. Удължаването на срока на валидност на синята карта позволява по-голяма сигурност на работното място за кандидатите, както и възможност за предварително дългосрочно стратегическо планиране от страна на работодателите.
  • Облекчени са и някои от изискванията за кандидатстване. Задължителната преди диплома за висше образование може да се замени с доказан професионален опит на ниво, сравнимо с придобито висше образование за включените в списъка на министъра на труда и социалната политика длъжности.
  • За лицата, получили Синя карта се намалява задължителният срок за заетост на територията на България от 24 месеца на 12 месеца. Това дава възможност на притежателите на Синя карта още след изтичане на 1 г. от издаването и да се преместят и да започнат безпрепятствено работа в друга държава-членка.
  • Вече не се изисква виза, разрешение за работа или други разрешения за чужденци, които са получили Синя карта на Европейския съюз от друга държава членка, която прилага изцяло достиженията на правото от Шенген.
  • Задължението за здравно осигуряване се разпростира върху всички притежатели на Синя карта, като се дава възможност на тези лица да имат достъп до българската здравна система при същите условия и обстоятелства, които са приложими за българските граждани.

Законодателните промени засягат както Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, така и  Закона за чужденците в Република България, Закона за здравното осигуряване и Закона за българските лични документи.

Настоящият неизчерпателен преглед на законодателството има информативен характер и не представлява правен съвет. За повече информация и въпроси за процедурата по издаване на Синя карта на ЕС, необходимите документи и приложимите срокове можете да се обърнете към нас.

 

Контакти:

тел. +359 (0)2 903 01 01

Весела Кабатлийска

Vesela.Kabatliyska@drp-legal.com

Ивелина Чернева

Ivelina.Cherneva@drp-legal.com

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.